MyWo

Náš syn Petr se narodil v roce 2001 v Brně. Vzhledem ke svému postižení (těžká forma autismu) navštěvoval a absolvoval Autistickou školu Brno. Nyní je žákem Praktické školy Elpis.

K malování si našel cestu už v nejútlejším věku. Od narození začal vnímat svět okolo sebe barevně, ve třech letech rozeznal všechny barvy. Miluje přírodu, vnímá s velkou pozorností nejnepatrnější věci a pohyby. Má rád vodu, rád se koupe a háže do vody kamínky. S velkou zálibou zalévá květiny, pozoruje vítr, pohyb stromů, déšť. Všechny tyto vjemy ztvárňuje v abstraktní technice plné barevných čárek.

Jak začal s kresbou?
Na bílou stěnu svého pokoje namaloval první, typický, obrovský obraz a posléze se dětský pokoj plný přírody, keřů, květin, bublinek celý rozzářil. Poté, co mu nestačily stěny dětského pokoje, pokračoval dál a nyní náš „obrazový byt“ dýchá zcela jinou, krásnou a milou atmosférou. Obrazy, které maluje nyní, vyjadřují vždy určité přírodní scenérie. Jsou podivuhodně komponované a vyzařují krásnou barevnou scenérii.

A jak jeho dílo hodnotí odborníci?
Jeho kresby můžeme považovat za dílo profesionálního výtvarníka, říká kurátorka Domu umění Brno paní Jana Vránová a výtvarnice paní Magdalena Říčná. Je úžasné jej pozorovat při práci, jak postupuje a promýšleně vrství barevné tóny. Jeho obrazy mají vnitřní rytmus a dynamiku. Jsou to, dle znalců umění, čisté abstraktní kompozice.

Dagmar a Petr Kolařovi

Můj svět (My World)…

Čárky, čárky, všude samé čárky. Žluté, červené, oranžové i zelené.
Černé, růžové, blankytné i tmavomodré.
Nejspíš si říkáte, že jsou to jen obyčejné čárky, že?
Ne, nejsou.

Vítejte v My world.
Svět barev pro vás už od svých čtyř let zachycuje Peťa Kolař.
Na stěnách, na dveřích i na spárách kolem obkladaček v koupelně.
Pečlivě se soustředí a pastelky často vybírá i několik desítek minut.


Co je na těch čárkách tak zvláštního?

Peťa je autista.

Svět vidí jinak. V jeho čárkách najdete kapky rosy i duhové bubliny letošního léta. Zvuky smíchu Peťových sourozenců i barevná motýlí křídla nad zahradou rodičů. Bílé mraky na obloze i tmu v desítkách odstínů modročerné. Ve veselých čárkách najdete barvy zmatku z rozsypaných pastelek. Uslyšíte v nich i šumění dešťových kapek, dopadajících na duhu.


Ukázky obrázků „můj svět“

Velké poděkování patří, těm co nám nadšeně pomáhají!